Một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần vui vẻ. Ba mẹ cần chú tâm đến việc mang đến những bữa ăn cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. Hiểu đúng, và bổ sung đủ chất giúp trẻ khỏe mạnh và lướt qua mọi bệnh tật.