Thời kỳ hậu sản là sáu tuần đầu tiên sau khi sinh con. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhưng cũng là thời kỳ điều chỉnh và chữa lành cho các bà mẹ. Trong những tuần này, bạn sẽ gắn bó với em bé của mình và bạn sẽ được bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau sinh.

Thời kỳ hậu sản bắt đầu sau khi bạn sinh con và kết thúc khi cơ thể bạn gần như trở lại trạng thái như trước khi mang thai. Giai đoạn này thường kéo dài từ 6 đến 8 tuần.

Giai đoạn sau sinh liên quan đến việc bạn trải qua nhiều thay đổi, cả về tình cảm và thể chất. Bạn cũng đang học cách đối phó với tất cả những thay đổi cần thiết khi trở thành một người mẹ mới. Giai đoạn sau sinh cũng liên quan đến việc bạn và người bạn đời của bạn học cách chăm sóc trẻ sơ sinh và học cách hoạt động như một đơn vị gia đình đã thay đổi.

Bạn cần chăm sóc bản thân thật tốt để tạo dựng lại sức mạnh. Bạn sẽ cần nghỉ ngơi nhiều, dinh dưỡng đầy đủ và giúp đỡ trong vài tuần đầu tiên.